اجلاسیه اساتید سطوح عالی و خارج حوزه
57 بازدید
محل ارائه: شبکه استانی نور(مرکز قم)
نوع اثر: برنامه تلویزیونی
کشور محل پخش: ایران
تاریخ نمایش : 1388
زبان : فارسی
زبان : فارسی