گام دهم (ویزه انتخابات ریاست جمهوری)
58 بازدید
محل ارائه: شبکه نور-تا 22 خرداد 1388 بخش ادامه دارد.
نوع اثر: برنامه تلویزیونی
کشور محل پخش: ایران
تاریخ نمایش : 1387
زبان : فارسی
زبان : فارسی